Spaparts Nordic AB

Komplett Autodos M2 doser utrustning för klor & syra ( offentlig pool hotel/företag )

Artikelnummer: PSK 36045614

Kemikalier: Saltsyra, Natriumhypoklorit och Flock

Den optimala lösningen för publika bad är att installera en Pahlén Autodos i systemet. Vattenkvalitén övervakas kontinuerligt, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten. Genom användning av automatisk dosering kontrolleras och optimeras åtgången på kemikalier, detta som ett resultat av ett mer jämnt flöde av kemikalier.

OBS: Utrustning med Saltsyra, Natriumhypoklorit, Co2 kräver kunskap.

Ytterligare kontroll och desinficering kan erhållas med Pahlén CO2 och UV-ljus.

• Mäter pH, redox, fritt klor, bundet klor och totalt klor
• Automatisk dosering av kemikalier
• Doserutgångar; on/off – frekvens – pulsbredd – 4-20mA
• Temperaturgivare
• Elektronisk flödesmätare
• Alarm och säkerhetsfunktioner
• Behörighetskoder för olika användarnivåer
• pH och flödeskompenserad friklormätning
• Option Modbus RS485 för extern övervakning, loggning och larmhantering
• Gastät elektrisk kapsling säkerställer lång livslängd och drift i aggressiva maskinrumsmiljöer

Kontakta oss för mer information. Montering / kalibrering offereras separat.

48500.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

Komplett Autodos M2 doser utrustning för klor & syra ( offentlig pool hotel/företag ) Komplett Autodos M2 doser utrustning för klor & syra ( offentlig pool hotel/företag ) Komplett Autodos M2 doser utrustning för klor & syra ( offentlig pool hotel/företag )