Spaparts Nordic AB

Delphin Bromin tablett 20 g klorfri tablett

Artikelnummer: PSV 34560001

20g bromtabletter, används till kontinuerlig desinfektion.

En klorfri, luktfri, produkt. Kan kombineras med LeBloc. 

Idealiskt pH-värde: 7,0-7,4.
Idealiskt brom-värde efter tillsats: 2,0-3,0mg/l (ppm).
Säkerställ att pH- och brom-värderna i ert spabadsvatten alltid ligger på en idealisk nivå vid grunddesinfektionen med brom.

Vid grunddesinfektion, använd alltid Spa Brom Tabs 20g i kombination med Spa Algifix.
Följande doseringsanvisningar är medelvärden som man eventuellt måste anpassa något till de enga uppmätta värderna.
Använd ett pH/brom-testset föra att mäta pH- och brom-värderna.

-Dosering-
För långtidsdesinfektion:
Tillsätt 1-5 tabletter i en doseringsflottör (Spa Klor/Brom doseringsflottör), justera öppningen på flottören så att det kommer in tillräckligt med vatten, för att frigöra tillräckligt med brom, för att uppnå de önskade värderna.
Doseringsflottören fylls på med nya tabletter vid behov. Ta alltid ur flottören från spabadet vid bad.

Utöver långtidsdesinfektionen skall det göras en chockbehandling med Spa Klor eller Spa Shock regelbundet, minst varannan vecka.

Handhavande:
Tillsätt Spa Brom Tabs 20g i en doseringsflottör eller i angivet fack i ditt spabad.

Blanda aldrig denna kemikalie torrt med andra kemikalier!
Transpotera och lagra produkten utom räckhåll för barn, stående och i originalförpackningen, kallt och mörkt.
Innehåller ca 50 tabletter.

Viktigt: läs alltid produktbeskrivningen före användning.

289.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

Delphin Bromin tablett 20 g klorfri tablett