Spaparts Nordic AB

SpaCare MiniChlor - Granulat - 1 Kg

Artikelnummer: PSK 515Lagerplats: J-1-4

 

Vid normalt badande så tillsätt följande mängd klor: Läs mer...

Bruksanvisning:
SpaCare MiniChlor tillsätts när vattencirkulationen är igång.
Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet och man kan bada efter 10 minuter.
Vid påfyllning av nytt badvatten chockkloreras med 15 g = 15 mL MiniChlor per 1 000 Liter.

Vid normalt badande så tillsätt följande mängd klor:

Före bad:
Tillsätt 7.5 g = 7.5 mL MiniChlor per 1000 Liter.

Efter bad: Tillsätt 5 g = 5 mL MiniChlor per 1000 Liter.
Efter cirka 20 minuter kan man bada igen utan tillsättning av mer MiniChlor.

Det är mycket viktigt för vattenhygienen att man följer regeln ”Efter bad”.
Om man tänker bada först nästa dag eller ännu senare, så ska man göra enligt ”Före bad”.

Kontrollera och reglera
Klor-värdet
pH-värdet
Alkaliniteten
Regelbundet till värdena:
Klormängd 1.0 - 3.0 mg/L
pH 7.0 - 7.4
Alkalinitet 80 - 120 mg/L.

Används bubbelbadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras.
Det inbyggda rörsystemet rengörs 3 - 4 gånger årligen.

189.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

SpaCare MiniChlor - Granulat - 1 Kg