Spaparts Nordic AB

Delphin Spa Shock

Artikelnummer: PSV 34551001

Aktivt syre granulat, används alltid i kombination med en aktivator (Spa Algifix).

Aktivt syre granulat, används alltid i kombination med en aktivator (Spa Algifix)

Idealiskt pH-värde: 7,0 - 7,4. 
Idealiskt O2-värde efter tillsats: 5-8mg/L.
Säkerställ att pH och aktivt syre-värdena (O2) i ert spabadsvatten alltid ligger på en idealisk nivå vid grunddesinfektion med Spa Shock.

Dosering:
Chockbehandling och första doseringen:
Tillsätt per 1000 liter vatten 20g (ca. 4 teskedar) Spa Chock.
Efter varje använding av spabadet tillsätts även 20g (ca. 4 teskedar) Spa Shock per 1000 liter vatten.
Ca. 6 timmar efter en chockbehandling kan spabadet åter användas.
För kontinuerlig desinfektion när badet inte används doseras 20-40g/vecka (ca. 4-8 teskedar) per 1000 liter vatten.
Utöver en grunddesinfektion med Spa Shock bör man regelbundet genomföra en chockbehandling med Spa Klor.

Handhavande:
Fyll en hink med vatten.
Lös upp Spa Shock i hinkens vatten.
Häll sedan långsamt lösningen i breddavloppet.

Använd inte samma tesked för livsmedel.
Blanda aldrig kemikalien torrt med andra kemikalier!
Transportera och lagra produkten utom räckhåll för barn, stående och i original-förpackningen, kallt och mörkt.

Viktigt: läs alltid produktbeskrivningen före användning.


Dokument

Säkerhetsblad

249.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

Delphin Spa Shock