Spaparts Nordic AB

Byte av axeltätning, ozonator, pump, mm.

Här har vi samlat ett antal steg-för-steg beskrivningar för underhållet av ditt spabad.

Montera loss pumpen ur badet.

Öppna pumphuset genom att lossa skruvarna på pumphusgaveln (brukar vara 6-8st).

Bryt försiktigt med en platt skruvmejsel runtom för att lossa gaveln från huset.

Nu kommer du åt impellern. Den sitter gängad på axeln, för att lossa den måste du hålla emot motoraxeln. I centrum på fläktkåpan på andra sidan motorn finns det ett spår att hålla emot, med ex en platt skruvmejsel. Ibland kan impellern sitta väldigt hårt, då är det enklast att lossa hela kåpan och fläktbladet för att kunna hålla emot med en rörtång/polygrip. Lägg gärna en trasa eller liknande runt axeln så du inte skadar den.

Impellern gängas loss motsols.

Nu kommer du åt axeltätningen. Ena delen sitter monterad på impellern och den andra i pumphuset.

Montera loss den gamla axeltätningen och rengör impeller och pumphus innan du monterar fast den nya. Det behövs inget extra silikon som tätning!

Smörj in gummidelarna med medföljande glidmedel för att lättare få den nya tätningen på plats. Se till att det inte kommer glidmedel på keramik delarna. Passa på att smörja in o-ringen som sitter på pumphusgaveln samtidigt.

Nu är det bara återmontera.

Visste du att din ozonator ska bytas varje 18-24 månader?

Ozonatorn sitter med en kabel ansluten till kretskortet och en slang, (6-10mm)

Bryt strömmen till badet och lossa kabeln från kretskortet, notera vart den sitter.

I förpackningen följer det med ny slang och en backventil som ska bytas.

Lossa den befintliga backventilen från slangen, det kan komma lite vatten ur slangen! Tryck fast den nya backventilen, dubbelkolla så den hamnar åt rätt håll! Flödespilen ska vara bort från ozonatorn.

Från den nya backventilen och tillbaka till ozonatorn monterar du fast den nya slangen som medföljer. Den ska helst lindas upp så högt upp under kanten av badet som möjligt som ett extra vattenlås.

Montera kabeln på kretskortet.

Tänk på att ozonatorn ofta går endast på filtercykeln, vilket betyder att den lilla gröna lampan på ozonatorn kanske inte lyser direkt efter byte om inte filtercykeln är programmerad att gå just då.

Bryt strömmen till spabadet.

Stäng avstängningsventiler före och efter pumpen. Finns det inga monterade så måste du tömma badet.

Lossa slanganslutningarna till pumpen. Se till att o-ringarna inte trillar bort.

Lossa motorn från motorfästet, sitter ofta monterad med 4st bultar/skruvar på gummifötter.

Plocka ut motorn ur badet. Lossa kabeln från kretskortet. Om kabeln är gömd i isolerings-skummet så kan du måsta lossa den även från motorn. Sitter i regel en skyddsjord också!

Montera in den nya pumpen. Beroende på vilken pump du ersätter är det inte säkert att motorfästet passar, då får man försöka lösa den genom att flytta bultarna eller lägga under frigolit eller gummimatta.

Dra åt slanganslutningarna och kom ihåg att öppna avstängningsventilerna! Anslut kabeln och slå på spänningen igen. Provkör pumpen och dubbelkolla att det är tätt vid anslutningarna innan du sätter tillbaka ytterpanelen på spabadet.

Stäng av cirkulationspumpen, och vrid av kulventilerna på inkommande och utgående vatten.

Lossa filterventilen från filterkroppen. Har du ett sidomonterat filter kan ventilen sitta kvar och du öppnar locket i toppen istället.

Dränera ut vattnet ur filtret via bottenpluggen. Eller använd våtdammsugare. Se till att du inte får med för mycket sand som kan skada dammsugaren.

Gräv ur sanden. Har du ett mindre filter kan du bära ut det och spola ur sanden med trädgårdsslangen.

Titta genom lateralerna/silstavarna/dysor och säkerställ att det inte finns några skador eller början på sprickor vilket kan resultera i att den nya sanden spolas med ut till poolen.

Fyll filtret med ca 1/3del med vatten. Då ser du även att bottenpluggen är tät.

Centrera samröret/ståndröret och klä över det med en plastpåse eller liknande, i det vill vi inte ha sand!

Fyll sand, häll försiktigt och försök ”sprida” ut det så du får en jämn yta. Se till att stamröret/ståndröret håller sig centrerat vid fyllning av sanden.

Montera tillbaka filterventilen, och öppna kulventilerna. Vrid ventilen till ”backspolning/backwash” och starta cirkulationen, då får du ut det grumliga vattnet i avloppet istället för i poolen.

Kom ihåg att alltid stänga av pumpen innan du vrider på filterventilen!

Lossa värmaren från spabadet. Har du avstängningsventiler på båda sidor om värmaren stäng dessa så behöver du inte tömma badet. Lossa slanganslutningarna. (passa på att byta packningarna samtidigt)

Ta loss kontakterna till givarna från kretskortet (notera vart dom sitter på kretskortet)

Lossa matningen från kretskortet till värmaren, kan vara 2st kopparbyglar eller kabel med stickkontakt.

Värmeröret sitter fastklämd i styrboxen med mutter på ovan- och undersidan.

När du fått loss röret plocka ut givaren på vänster sida (närmast elementterminalerna)

Lossa muttrarna som håller fast elementet och tryck ner det i röret och lirka ut det.

Om det är rost eller ärgning vid hålen rengör detta.

Lirka in det nya elementet i röret, se till så att o-ringarna ligger på plats!

Det är väldigt viktigt att elementet INTE tar i metallröret någonstans! Dubbelkolla detta när du dragit åt muttrarna.

Montera tillbaka givaren.

När du ska ansluta kopparbygel eller kabel är det viktigt att hålla emot den lilla muttern under anslutningen, se nedan bild:

Om denna bryts blir det kortslutning i elementet.

Montera tillbaka. Dra åt de delbara slanganslutningarna för hand, det brukar räcka. När du kör igång cirkulationen igen så kolla detta så det inte finns ett läckage. Om det smådroppar kan du dra åt lite mer, men dras det för hårt är det risk att muttrarna spricker.

FLO, FL, blinkande prickar
Generellt ett flödes fel, beroende på om det är flödesgivare eller tryckvakt. Kolla att du har rätt vattennivå i badet, ingen luft i systemet. Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar som den ska. Prova plocka ur filter och prova igen. Kvarstår problemet, kontakta oss!

Dr, DRY eller HTR may be dry
Systemet tycker att det inte finns vatten i värmaren. Detta beror ofta på en luftficka, speciellt vanligt efter fyllning av badet. Lufta pumpen genom att lossa slanganslutningen på trycksidan av pumpen. Starta om badet. Kvarstår problemet, kontakta oss!

OH, HL, HH, TOO HOT
Systemet har upptäckt att vattnet är över 42 grader. Kontrollera temperaturen i vattnet. Stämmer det inte? Byt givare. Stämmer det? Låt svalna, lämna locket öppet eller späd ut med kallt vatten och starta om. Kontrollera att cirkulationspumpen går som den ska. Kolla vad filtercykeln är inställd på, det kan hända att för många timmar överhettar badet. Kvarstår problemet, kontakta oss!

SN, SNS, SNA, SNB, SENSOR OUT OF SYNC
Felkoder som börjar på ”S” indikerar oftast ett fel på sensorer/givare. För stor differens mellan tempgivare eller liknande. SNA och SNB refererar till vilken givare som visar ett fel. Vi rekommenderar att du byter båda i alla fall. Kontrollera kontakterna och kabeln på givarna. Kolla filter, att cirkulationen går som den ska, att du inte har luft i systemet. Du kan även prova rengöra givarna om det skulle vara beläggning på dom. (tänk på att det kommer upp vatten när du gängar lös givarna från värmeröret). Kvarstår problemet, kontakta oss!

ICE, Too Cold
Systemet indikerar att vattnet är under 8 grader och alla pumpar/luftblåsare går för fullt. Detta är en säkerhet så badet inte kan frysa sönder under vintern om värmaren skulle gå sönder. Under tiden badet är i ICE läge så går inte värmaren, utan värms upp av övrig utrustning. När badet kommit upp till 8 grader startar värmaren som vanligt. Vill du skynda på denna process kan du med fördel fylla med varmare vatten. Detta meddelande uppstår oftast vid vattenbyte. Detta kan även indikera att du har fel på värmaren!

PR, Purge pumps for air
Står för Priming mode, förekommer vid uppstart eller omstart. Detta är till för att köra pumparna för att säkerställa att all luft lämnat systemet innan värmen startar. Vill du hoppa över denna, tryck på warm/temp knappen så startar systemet upp direkt.

---- / Ingen temperatur visas
Systemet har inte bestämt vilken temperatur det är i vattnet. Detta visas oftast vid uppstart eller om badet står i rest/ekonomi eller sleep läge. Starta cirkulationen för att se vattentemperatur.

Std, EC, SL, Ready, Rest
Olika lägen för systemet. Standard/Ready (Std) är badet igång och håller inställd temperatur. EC (ekonomi) i detta läget värmer spabadet bara under programmerade filtercykeltider. Det betyder att temperaturen kommer sjunka mellan dessa tider. SL eller Sleep systemet släpper temperaturen med 11 grader, som exempel står badet på 38 grader värmer badet endast till 27 grader. Se displaymanual för inställningar.

ICE, Too Cold
Systemet indikerar att vattnet är under 8 grader och alla pumpar/luftblåsare går för fullt. Detta är en säkerhet så badet inte kan frysa sönder under vintern om värmaren skulle gå sönder. Under tiden badet är i ICE läge så går inte värmaren, utan värms upp av övrig utrustning. När badet kommit upp till 8 grader startar värmaren som vanligt. Vill du skynda på denna process kan du med fördel fylla med varmare vatten. Detta meddelande uppstår oftast vid vattenbyte. OBS! Detta kan även indikera att du har fel på värmaren!

Bildskugga