Spaparts Nordic AB

Så sänker du energiförbrukningen för ditt spabad

Med dagens höga elpriser i åtanke är det en bra idé att sänka elförbrukningen för ditt spabad. I denna artikel får du fem konkreta exempel på hur du sparar energi med hjälp av att bland annat tidsoptimera rengöringscyklerna och genom att skaffa ett mer energibesparande lock.

Vinterstäng inte ditt spabad 

Innan vi börjar vill vi förtydliga att det är en dålig idé att vinterstänga ditt spabad, det vill säga tömma ditt spabad på vatten över vintern. Även om ditt spabad inte drar någon el när det är nedstängt för vintern kommer spabadet sannolikt skadas då det finns en stor risk att inre komponenter fryser sönder. Om du väljer att vinter stänga (tömma) spabadet rekommenderar vi att du kontaktar servicepersonal som jobbar med Spabad.

Det är alltså svårt att få ut allt vatten från viktiga komponenter såsom rör, kopplingar och ventiler, så att använda dig av de tips vi nämner nedan är alltid den säkraste vägen att gå. 

5 tips för att sänka elförbrukningen för ditt spabad

  1. Sänk temperaturen mellan baden.
  2. Aktivera viloläget/eko-läge.
  3. Anpassa tiden för rengöringscyklerna.
  4. Skaffa ett energibesparande lock och energieffektiv värmeduk. 
  5. Bra vattenkemi även på vintern.

Nedan berättar vi mer om de tips vi precis nämnt i större detalj. 

1. Sänk temperaturen mellan badtillfällena

Att sänka temperaturen till exempelvis 26 grader (eco läge) när du inte badar och 37 grader när du badar är en bra idé. Då sparar du energi, och en höjning på från 26 grader till 37 grader tar i regel bara cirka 4 - 6 timmar att utföra. Besparingen är beroende på spafabrikat och grundisolering.

2. Aktivera energisparläget ECO på displayen

Att aktivera energisparläget eco, som ibland även kallas för vinterläget medför att ditt spabad inte drar lika mycket energi. När du aktiverat energisparläget sänks temperaturen rejält, i regel till 26 grader för att således spara energi samtidigt som vattnet inte riskerar att frysa. 

När du har aktiverat energisparläget värms vattnet endast vid filtreringscyklerna, vilket är en smart och energibesparande åtgärd. Energisparlägets verkan är beroende på spafabrikat och grundisolering.

3. Anpassa tiden för rengöringscyklerna

Om du har rörligt elpris är det en bra idé att justera ditt spabad så att rengörningscyklerna genomförs när elen är som billigast, vilket den i regel är mellan cirka kl 23 och kl 05. Kan bara göras om display har klockfunktion.

Vissa spabad har dessutom stöd för så kallade Plejd-enheter som ser till att ditt spabad endast drar energi på natten, det vill säga när elen är som billigast. En Plejd-enhet kostar i regel mellan cirka 500 och 1 000 kr, och måste i sin tur installeras av en elektriker. 
Kontakta återförsäljaren

Filterjustering äldre spabad

Balboa_Manual_MVP240.pdf

Balboa_Manual_VL_serien.pdf

Manual_VL_600_VL_700.pdf

Manual_VL_800.pdf

Filterjustering nyare spabad

spaTouch™ Ikondrivna kontrollpaneler

spaTouch™ 3 - User Guide

4. Energieffektiv värmeduk

Om du inte redan har ett energibesparande lock till ditt spabad är det en bra idé att köpa ett sådant. Särskilt tjocka, det vill säga särskilt väl isolerande lock har potential att sänka elförbrukningen rejält, i synnerhet på vintern. 

Värt att tänka på är också att öppningar och stängningar av spalocket sliter på konstruktionen, och efter en tid gör spalocket mindre effektivt. Det är därför en bra idé att skaffa en locklyft som dels minskar slitaget på locket, men även bidrar till en mer effektiv öppning och stängning av locket. 

Vi rekommenderar att du köper värmeduk som läggs på vattenytan. Då värms inte mellanrummet vattenlinjen och underkant spalock.

5. Bra vattenkemi även på vintern

Ditt spabad ska vara hygieniskt även på vintern. Det är inte minst viktigt för din egen hälsa, men sanningen är också att ett spabad med ideal vattenkvalitet och väl underhållna komponenter drar betydligt mindre ström än ett spabad med smutsigt vatten och smutsiga filter. 

Detta då badet således måste “jobba övertid” för att hålla vattenkvaliteten på en acceptabel nivå, vilket är särskilt kostsamt under vintermånaderna. 

För att bibehålla en god hygien i spabadet även på vintern är det viktigt att du vid behov bland annat tvättar filtret. Kontrollera UV-lampa och ozonator funktion

Summa summarum; se till att hålla en god hygien i ditt spabad även på vintern för det tjänar du på.

Bildskugga