Spaparts Nordic AB

Pentair Axeltätning

Pumpmodell: 

Ultra Flow Plus, Whisper, Whisper Flo, Super Flo,Intelli Flo,
VSD/VF, Ultra Flow VSD 5P2R, SW5P6R-VSD,
Max-E-Pro / 5P6R / 5MPR 

Ytterligare anmärkningar:

  • Keramik- och koldelar måste mötas för att skapa en fjäderbelastad tätning.
  • Inget behov av silikon, gummibälgen gör denna del vattentät mot pumphuset. Viktigt att man rengör ytorna.
  • För att ta lös axeltätningen lossa fronten (8 skruvar). Vrid impellern motsols. Därefter lossa bultarna som håller pumphuset i el-motorn. Viktigt att rengöra ytorna för axeltätningen.

Har du frågor går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling info@spapartsnordic.se  Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga