Spaparts Nordic AB

Axeltätning

Axeltätning är en mekanisk tätning som tätar mot impellern och pumphuset. Vid läckage uppstår ofta beläggningar mellan pumphus och motor. Ofta kan man se vatten som läcker ut under pumphuset. Här hittar du ett brett soritment till flera olika fabrikat av pumpar.

Film med steg för steg guide på byte finns på vår Gör det själv sida!

Byta axeltätning

Montera loss pumpen ur badet.

Öppna pumphuset genom att lossa skruvarna på pumphusgaveln (brukar vara 6-8st).

Bryt försiktigt med en platt skruvmejsel runtom för att lossa gaveln från huset.

Nu kommer du åt impellern. Den sitter gängad på axeln, för att lossa den måste du hålla emot motoraxeln. I centrum på fläktkåpan på andra sidan motorn finns det ett spår att hålla emot, med ex en platt skruvmejsel. Ibland kan impellern sitta väldigt hårt, då är det enklast att lossa hela kåpan och fläktbladet för att kunna hålla emot med en rörtång/polygrip. Lägg gärna en trasa eller liknande runt axeln så du inte skadar den.

Impellern gängas loss motsols.

Nu kommer du åt axeltätningen. Ena delen sitter monterad på impellern och den andra i pumphuset.

Montera loss den gamla axeltätningen och rengör impeller och pumphus innan du monterar fast den nya. Det behövs inget extra silikon som tätning!

Smörj in gummidelarna med medföljande glidmedel för att lättare få den nya tätningen på plats. Se till att det inte kommer glidmedel på keramik delarna. Passa på att smörja in o-ringen som sitter på pumphusgaveln samtidigt.

Nu är det bara återmontera.

Frågor?

Har du frågor går det givetvis bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling. info@spapartsnordic.se Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga