Spaparts Nordic AB

Sundance Axeltätning

Pumpmodeller: Jacuzzi A Series - 10000206R Jacuzzi Cygnet Series -
10-0002-06 Jacuzzi J Series - 10000206R Jacuzzi JCM Series -
10000206R Jacuzzi K Series - 10000206R Jacuzzi KM Series -
10000206R Jacuzzi LCM Series - 10-1436-00 Jacuzzi LCU Series -
10143600R Jacuzzi LR-Series - 10-1436-00 Jacuzzi Pump LRDV -
10000206R Jacuzzi Pump LVL - 10000206R

 

Ytterligare anmärkningar:

  • Keramik- och koldelar måste mötas för att skapa en fjäderbelastad tätning.
  • Inget behov av silikon, gummibälgen gör denna del vattentät mot pumphuset. Viktigt att man rengör ytorna.
  • För att ta lös axeltätningen lossa fronten (8 skruvar). Vrid impellern motsols. Därefter lossa bultarna som håller pumphuset i el-motorn. Viktigt att rengöra ytorna för axeltätningen.

Har du frågor går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling, info@spapartsnordic.se  Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga