Spaparts Nordic AB

Axeltätningar

Byta axeltätning:

Montera loss pumpen från poolen.

Öppna pumphuset genom att lossa skruvarna på pumphusgaveln (brukar vara 4 st).

Bryt försiktigt med en platt skruvmejsel runtom för att lossa huset från el-motorn.

Nu kommer du åt impellern. Den sitter gängad på axeln, (kan vara låst med speciell mutter) för att lossa den måste du hålla emot motoraxeln. I centrum på fläktkåpan på andra sidan motorn finns det ett spår att hålla emot, med ex en platt skruvmejsel. Ibland kan impellern sitta väldigt hårt, då är det enklast att lossa hela kåpan och fläktbladet för att kunna hålla emot med en rörtång/polygrip. Lägg gärna en trasa eller liknande runt axeln så du inte skadar den.

Impellern gängas loss motsols.

Nu kommer du åt axeltätningen. Ena delen sitter monterad på impellern och den andra i pumphuset.

Montera loss den gamla axeltätningen och rengör impeller och pumphus innan du monterar fast den nya. Det behövs inget extra silikon som tätning!

Smörj in gummidelarna med medföljande glidmedel för att lättare få den nya tätningen på plats. Se till att det inte kommer glidmedel på keramik delarna. Passa på att smörja in o-ringen som sitter på pumphusgaveln samtidigt.

Nu är det bara återmontera.

Film finns på vår Gör det själv sida!

Frågor?

Har du frågor går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling. info@spapartsnordic.se Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga