Spaparts Nordic AB

Jazzi Spafilter

Tvättbara Spafilter:
( Blå topp och botten)

Lamellfilter (spabadsfiltret) är gjorda av polyester och är tvättbara. Spabadsfiltret är utformat som en filterpatron med olika anslutningar som ansluts till en skimmer, kan även benämnas som breddavlopp. Vissa spafabrikat har även ett förfilter som tar de grövre partiklarna. Spabadsfiltret tar det fina. Spabadsfiltret rengörs enkelt genom att man tar ur filtret (använd en 10 liters hink som du för över Spabadsfiltret till i badvattnet, då fastnar det grumliga i hinken. Efter du tagit ur Spabadsfiltret följ anvisningarna från leverantören för filtertvätt.

Spabadsfilter bör rengöras varannan månad. Vid hög badbelastning, ska spabadsfiltret rengöras oftare. Viktigt att du har ett extra spabadsfilter som du skiftar med efter varje bad.

Vid hög badbelastning är det oftast andra personer än familjen som badar och de har en annan bakterieflora.
Viktigaste är att alla badande tvättar sig ordentligt före och efter bad.

 

Rengöringsfria spabadsfilter:
(Vita med grå topp och botten.)

Polypropylen-filter är mycket effektiva på att samla in icke-önskvärda partiklar ur vattnet. Polypropylen, ligger i lager inuti filtret för att bort smutsen. Polypropylen i folkmun benämnas även som rengöringsfria filter. Polypropylen-filter tar bort partiklar ner till 1-5 micron. Rengöringsfria spabadsfilter ska ersättas med 1st nytt ca var 3e månad. Har du 2st. byter du var 6e månad osv. Det man ska ta i beaktning är hur stor badbelastningen är.

Viktigaste är att alla badande tvättar sig ordentligt före och efter bad.

Har du frågor om spabadsfilter går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling. info@spapartsnordic.se Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga