Spaparts Nordic AB

Badu / Speck axeltätning

Pumpmodeller: Badu Prime och Top

Ytterligare anmärkningar:

  • Keramik- och koldelar måste mötas för att skapa en fjäderbelastad tätning.
  • Inget behov av silikon, gummibälgen gör denna del vattentät mot pumphuset. Viktigt att man rengör ytorna.
  • För att ta lös axeltätningen lossa hela pumphuser från el-motorn. Vrid impellern motsols kan även vara monterad med mutter. Viktigt att rengöra ytorna för axeltätningen.

Har du frågor eller hittar inte din Badu/Speck pump går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling info@spapartsnordic.se  Alternativt 0910-13013

Visa mer

Bildskugga