Spaparts Nordic AB

Optima Winner Axeltätning.

Pumpmodell: Optima, Winner

Mått:

Fjäderdelen utv 31,9mm inv 13,8 mm smala sidan andra 18mm

Svartvita utv 29,9mm inv 16,6mm

Ytterligare anmärkningar:

  • Keramik- och koldelar måste mötas för att skapa en fjäderbelastad tätning.
  • Inget behov av silikon, gummibälgen gör denna del vattentät mot pumphuset. Viktigt att man rengör ytorna.
  • För att ta lös axeltätningen lossa fronten (8 skruvar). Vrid impellern motsols. Därefter lossa bultarna som håller pumphuset i el-motorn. Viktigt att rengöra ytorna för axeltätningen.

Har du frågor går det givets bra att kontakta vårt team. Bäst är att du mailar din fråga för snabbare återkoppling. Alternativt 010-7882132

Visa mer

Bildskugga