Spaparts Nordic AB

Ozonator / UV-lampa

Byta Ozonator:

Visste du att din ozonator ska bytas varje 18-24 månader?

Ozonatorn sitter med en kabel ansluten till kretskortet och en slang, (6-10mm)

Bryt strömmen till badet och lossa kabeln från kretskortet, notera vart den sitter.

I förpackningen följer det med ny slang och en backventil som ska bytas.

Lossa den befintliga backventilen från slangen, det kan komma lite vatten ur slangen! Tryck fast den nya backventilen, dubbelkolla så den hamnar åt rätt håll! Flödespilen ska vara bort från ozonatorn.

Från den nya backventilen och tillbaka till ozonatorn monterar du fast den nya slangen som medföljer. Den ska helst lindas upp så högt upp under kanten av badet som möjligt som ett extra vattenlås.

Montera kabeln på kretskortet.

Tänk på att ozonatorn ofta går endast på filtercykeln, vilket betyder att den lilla gröna lampan på ozonatorn kanske inte lyser direkt efter byte om inte filtercykeln är programmerad att gå just då.

Se instruktionsfilmen på vår Gör det själv sida!

Frågor?

Har du frågor går det givetvis bra att kontakta vårt team, maila info@spapartsnordic.se eller ring oss på 0910-13013

 

Visa mer

Bildskugga