Spaparts Nordic AB

SpaCare Biofilm Cleaner för Spabad

Artikelnummer: PSK 700Lagerplats: B-U-T

 

SpaCare Biofilm Cleaner – Bästa Pipe Cleaner – 500ml

SpaCare Biofilm Cleaner, bästa Pipe Cleaner för utomhus spabad.
Det finns över 100 meter slangar och rör i ett modernt spabad för utomhusbruk.
Hålls inte dessa slangar rena från biofilmer och bakterier är det inte möjligt att upprätthålla en tillfredsställande vattenkvalitet i spabadet.

OBS: Man får inte bada när SpaCare Biofilm Cleaner är tillsatt i vattnet!

SpaCare Biofilm Cleaner är som en flytande skurborste, som effektivt tar bort bakteriehaltiga biofilmer från spabadets rörledningar.
Biofilm Cleaner används 2 – 4 gånger om året vid byte av vatten, eller om du upplever problem med vattenkvaliteten.

Bruksanvisning:
1. Ta bort spafilter från filterbehållaren.
    Ta bort den eventuella filterpatronen i reningsanläggningen.
2. Spabadet fylls med vatten till cirka 5-10 cm över munstyckena.
    Använt badvatten kan användas.
3. Tillsätt en hel flaska (500 ml) Biofilm Cleaner för rengöring av bad med en vattenmängd på 1000 – 3000 liter.
4. Kör vattencirkulationen i ca 30 min.
    Starta samtidigt massagepumpen och kör i ca 15 min.
5. När rengöringen har avslutats töms karet på vatten.
6. Fyll sedan karet med rent sköljvatten.
    Starta båda pumparna och kör dem i 1 – 2 minuter och töm därefter ur sköljvattnet.
7. Sätt i en ny eller rengjord filterpatron.
    Badet kan nu fyllas med rent vatten och desinfektionsmedel.

Tips och råd

När du fyllt på nytt vatten i ditt Spabad, så börja med att mäta pH balansen.
Försök alltid ligga i intervallet 7,0 – 7,4

  • Högt pH värde ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.
  • Lågt pH värde ger aggresivt vatten som sliter på utrustning och ger irritation i ögon och slemhinnor.

Börja alltid med att chockklorera.
Lämplig chock-klorering är (di-)klor-pulver som SpaCare Miniklor.
Ett utmärkt alternativ är Delphin Oxi booster som består av di-klor pulver och en del syre.
Kombinationen ger ett mycket gott resultat.


Dokument

Bruksanvisning

349.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

SpaCare Biofilm Cleaner för Spabad