Spaparts Nordic AB

BWT Saltmaskin E 16 (B6) Nyhet

Saltmaskin för Pool upp till 75 m³ Leverans ca 3-5 dagar

Allmän information:

BWT saltelektrolysen är installerad på din pools filtreringskrets. Den här enheten omvandlar salt till naturligt klor och kaustiksoda för att desinficera ditt poolvatten på ett mer miljövänligt sätt. Det är en antibakteriell och desinficerande behandling.

 Elektrolysprocess: saltet som finns i vattnet omvandlas till naturligt klor (natriumhypoklorit) via en elektrisk ström.

 Bland den väsentliga utrustningen som finns i ditt tekniska maskin rum hittar vi framför allt filtreringspumpen, sandfiltret, en kontrollbox och BWT-elektrolysen som gör att vattnet i poolen kan desinficeras med salt.

TEKNISKA EGENSKAPER

Datavisning på LCD-skärm (saltkoncentration, klorproduktionshastighet, etc.)

IP 65 skydd

"Turbo"-funktion för att utföra chockklorering

Manuell CI-reglering i %

Vattenflödeskontroll med gasdetektor

Minskning av klorproduktionen genom automatisk täckningsdetektering

Saltnivå/flödeslarm

Transparent cellkropp som tillåter visuell inspektion av elektroderna

Flödesgivare som tillval

Produktion 16 g/h

Pool upp till 75 m³

Salthalt 3 till 35 g/h med idealiskt intervall på 3,5 till 4 g/L

18485.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

Artikelnummer: PSP 554489Lagerplats: B-E-S

BWT Saltmaskin E 16 (B6) BWT Saltmaskin E 16 (B6) BWT Saltmaskin E 16 (B6) BWT Saltmaskin E 16 (B6) BWT Saltmaskin E 16 (B6) BWT Saltmaskin E 16 (B6)
Bildskugga