Spaparts Nordic AB

VIAN Klortabletter 1 Kg Nyhet

Vian långsamtlösande klortabletter designade för användning med flytande dispenser.

VIAN Klortablett Långsamtlösande 20 grams klortablett. Produkten säkerställer vattenhygienen i ditt spabad.

VIAN Klortablett läggs i en dispenser eller i spabadets inbyggda doseringsrör. Tabletterna upplöses under 4–7 dagar och säkerställer att det hela tiden finns tillräckligt med klor i vattnet för att avlägsna eventuella bakterier.

 

NÄR SKA DU ANVÄNDA VIAN Klortabletter 

Vian klortabletter garanterar dig en god vattenhygien i ditt spabad. Tabletterna är långsamt upplösande 20 grams puckar. Vian klortabletter placerar du i en klor / bromin doseringsdispenser. Tabletterna löses upp under 4-10 dagar och säkerställer att det alltid finns tillräckligt med klor i ditt vattnen för att avlägsna bakterier. Vi rekommenderar att doseringsdispenser är i stängt läge.

Varför ska den vara stängd. Doseringsdispenser är inte tät vid stängt läge, den löser upp klortabletten jämt och du får inte en överproduktion av klor.

Bruksanvisning:

  1. Inledningsvis tillsätter du tabletterna enklast via en doseringsdispenser.
  2. Sedan fyller du på doseringsdispenser med 4–6 tabletter per vecka för ett spabad med vattenmängd 1200–1400 liter. För att undvika överklorering bör du endast tillsätta det antal tabletter som går åt under en vecka. Kasta aldrig tabletter direkt i spabadet.
  3. Tänk på att vid hög badbelastning ökar förbrukningen av klor.
  4. Kontrollera och reglera klorvärdet, pH-värdet och alkalimängden regelbundet till värdet: Klormängd 1,0-3,0 mg/l; pH 7,0-7,4; Alkalitet 80-120 mg/l.

Spapartsnordic rekommenderar dig att rengöra det inbyggda rörsystemet 3–4 gånger årligen med Vian rörrengöring.

Använder du ditt spabad mycket och fler badande, bör du byta vattnet oftare och rengöra filtren ofta. 

Du bör kontrollera och reglera klor-värdet, pH-värdet och alkalimängden regelbundet till de rekommenderade värdena. På så vis kommer du att ha ett spabadsvatten som är så underhållsfritt som det bara är möjligt:
Klormängd 1,0-3,0 mg/liter;
pH 7,0-7,4;
Alkalitet 80-120 mg/liter.

279.00 kr

Antal:

Priser inklusive moms

Artikelnummer: PSK 22271Lagerplats: B-U-T

VIAN Klortabletter 1 Kg VIAN Klortabletter 1 Kg
Bildskugga